PÉNZRIPORT | Blog

A Pénzriport alternatív pénzügyi honlap. A Pénzriport küldetése: ismeretterjesztés a globális pénzügyi rendszer valódi helyzetéről és természetéről, valamint kilépési stratégiák és alternatívák javasolása.

2019.11.16.
A bankok és a jegybank különböző módon és okból teremthetnek pénzt: például hitelezéskor, államkötvény vásárlásakor, devizatartalék-képzéskor, reáleszközök – ingatlan, részvény – vásárlásakor, kamatfizetéskor, saját tőkéjük növekedésekor, sőt a bankok teremthetnek pénzt egymásnak, vagy akár saját ma
2019.08.19.
A 2008-as válságot követően egyre világosabbá vált, hogy a hagyományos jegybanki keretrendszer értelmetlen, mivel az nem veszi figyelembe a pénzteremtési/hitelezési folyamatokat. A jegybankok a válságot követően kiegészítették eszköztárukat a hitelezési/pénzteremtési szabályozások bevezetésével, szi
2019.08.17.
Az elmúlt hónapokban többször olvashattuk, hogy bejelzett a válság előrejelző, az amerikai hozamgörbe fordított meredekségűvé vált, a recesszió valószínűsége megnövekedett. Ezzel párhuzamosan egyes közgazdászok, jegybankárok viszont amellett érveltek, hogy a mutató – bár a múltban jól működött – a jelenben mégsem feltétlenül alkalmazható. Mégis mit jelent a hozamgörbe meredekségének fordítottá válása, és mire következtethetünk ebből, számíthatunk-e recesszióra a közeljövőben?
2018.09.01.
A jegybankárok nem veszik figyelembe a pénzmennyiséget, ezért közvetlenebb ok-okozati kapcsolatot igyekeznek felfedezni az alapkamat változása és az infláció között. A pénzmennyiség fontosságának elismerése nemcsak a már ismert hatáscsatornák alaposabb megértésében segít, hanem lehetőséget ad új, a hagyományos csatornákkal ellentétes hatást kiváltó hatásmechanizmusok azonosítására is, és jobb monetáris politikai döntésekhez is vezethet.
2018.08.31.
A jegybankok az alapkamat változtatásával igyekeznek hatni az inflációra. Az alapkamat és az infláció közötti hatáslánc azonban valójában meglehetősen összetett, és több ponton bizonytalan.
2018.08.30.
A tranzakcióspénz-mennyiség növekedése növelheti az általános keresletet, valamint okozhatja a hazai befektetési eszközök – például ingatlanok, részvények –, és a külföldi deviza iránti kereslet emelkedését is. A hatások attól is függnek, hogy milyen gazdasági szereplőknél jelenik meg a friss tranzakcióspénz.
2018.08.29.
A kamatok többféle hatással vannak a tranzakcióspénz-mennyiségre: hatnak a széles értelemben vett pénzmennyiségre, és azon belül a tranzakcióspénzek arányára. Az egymással ellentétes irányú hatások egyszerre érvényesülnek. A pénzügyi mérlegek ismerete segíti a hatások elemzését.

PÉNZRIPORT | Blog

A Pénzriport alternatív pénzügyi honlap. A Pénzriport küldetése: ismeretterjesztés a globális pénzügyi rendszer valódi helyzetéről és természetéről, valamint kilépési stratégiák és alternatívák javasolása.

TOP