PÉNZRIPORT | Blog

A Pénzriport alternatív pénzügyi honlap. A Pénzriport küldetése: ismeretterjesztés a globális pénzügyi rendszer valódi helyzetéről és természetéről, valamint kilépési stratégiák és alternatívák javasolása.

2018.09.01.
A jegybankárok nem veszik figyelembe a pénzmennyiséget, ezért közvetlenebb ok-okozati kapcsolatot igyekeznek felfedezni az alapkamat változása és az infláció között. A pénzmennyiség fontosságának elismerése nemcsak a már ismert hatáscsatornák alaposabb megértésében segít, hanem lehetőséget ad új, a hagyományos csatornákkal ellentétes hatást kiváltó hatásmechanizmusok azonosítására is, és jobb monetáris politikai döntésekhez is vezethet.
2018.08.31.
A jegybankok az alapkamat változtatásával igyekeznek hatni az inflációra. Az alapkamat és az infláció közötti hatáslánc azonban valójában meglehetősen összetett, és több ponton bizonytalan.
2018.08.30.
A tranzakcióspénz-mennyiség növekedése növelheti az általános keresletet, valamint okozhatja a hazai befektetési eszközök – például ingatlanok, részvények –, és a külföldi deviza iránti kereslet emelkedését is. A hatások attól is függnek, hogy milyen gazdasági szereplőknél jelenik meg a friss tranzakcióspénz.
2018.08.29.
A kamatok többféle hatással vannak a tranzakcióspénz-mennyiségre: hatnak a széles értelemben vett pénzmennyiségre, és azon belül a tranzakcióspénzek arányára. Az egymással ellentétes irányú hatások egyszerre érvényesülnek. A pénzügyi mérlegek ismerete segíti a hatások elemzését.
2018.08.23.
A mainstream közgazdaságtan a kamatokat az inflációs várakozásokból, illetve a megtakarítások iránti keresletből és kínálatból vezeti le. A jelenlegi pénzügyi rendszerben azonban a kamatokat a jegybanki alapkamat, valamint az arra vonatkozó várakozások alakítják, a hitelkínálat pedig végtelen.
2018.08.05.
A jegybanknak az inflációs cél megállapítását alátámasztó érvrendszerében több ellentmondás is van; a következtetés – miszerint 2-3 százalékos éves áremelkedés optimális a gazdaság egésze számára – azonban mégis helyesnek mondható. A legtöbb jegybanknak törvényben meghatározott elsődleges fela
2018.08.04.
Jegybankárok szerint a pénzmennyiség ma már nem számít, annak nincs meghatározó hatása az inflációra középtávon. A dogmává vált megállapítás valójában két helyes észrevétel helytelen értelmezéséből ered.
2018.08.03.
A mainstream közgazdaságtan szerint a pénz hosszú távon semleges, azaz mindegy, hogy kinél, mennyi van belőle. Elsősorban ez a dogma eredményezi azt, hogy számos közgazdasági modellben a pénz nem is szerepel, valamint, hogy a mainstream közgazdászok a „strukturális reformokat” ajánlják a gazdasági v

PÉNZRIPORT | Blog

A Pénzriport alternatív pénzügyi honlap. A Pénzriport küldetése: ismeretterjesztés a globális pénzügyi rendszer valódi helyzetéről és természetéről, valamint kilépési stratégiák és alternatívák javasolása.

TOP