PÉNZRIPORT | Blog

A Pénzriport alternatív pénzügyi honlap. A Pénzriport küldetése: ismeretterjesztés a globális pénzügyi rendszer valódi helyzetéről és természetéről, valamint kilépési stratégiák és alternatívák javasolása.

A pénzmennyiségi egyenlet

2018.07.18. | 3232

A pénzmennyiségi egyenlet a gazdaságban megvalósult összes ügylet pénzügyi és reálgazdasági lába közé tesz azonosságot. Az azonosság egy hasznos értelmezési keretrendszer, amely rámutat arra, hogy milyen hatása lehet a tranzakcióspénz mennyiségének növekedésének.

Általánosságban nem hiszünk abban, hogy egyenletek sokasága segítene a pénzügyi rendszer felépítésének, folyamatainak jobb értelmezésében. A pénzmennyiségi egyenlet azonban egy hasznos értelmezési keret, amely segít megragadni a tranzakcióspénz (készpénz és látraszóló betétek, továbbiakban: pénz) mennyisége, valamint a gazdasági növekedés és árszínvonal közötti viszonyt.

A pénzmennyiségi egyenlet az alábbi módon néz ki:

Pénzmennyiség x Pénz forgási sebessége = Tranzakciók mennyisége x Árszínvonal

Az egyenlet egy azonosságot ír le, mely azt mutatja ki, hogy a gazdaságban lévő pénz mennyiségének és a pénz elköltése gyakoriságának szorzata (pénzügyi láb) egyenlő a gazdát cserélő termékek mennyiségének és az átlagos árnak a szorzatával (reálgazdasági láb). Azaz az, hogy összesen mennyit fizetünk ki, az egyenlő azzal, hogy összértékben mennyit vásárolunk.

Az egyenlet nem csak egy adott időszakra igaz, hanem két időszak változására is; amennyivel nőnek a kifizetéseink, annyival nő a vásárlásaink összértéke.

Ha állandónak feltételezzük a pénz forgási sebességét – azaz azt feltételezzük, hogy a gazdaságban lévő pénz ugyanolyan gyakran kerül elköltésre –, akkor azt látjuk, hogy a pénzmennyiség növekedése vagy a tranzakciók számának vagy az árszínvonalnak a növekedését okozza. A tranzakciók számának növekedése jelentős részben megfeleltethető a gazdaság bővülésének, ezért – némileg leegyszerűsítve – megállapíthatjuk, hogy a pénzmennyiség növekedése jellemzően vagy gazdasági növekedést vagy/és árszínvonal-növekedést okozhat.
 

Egy későbbi blogbejegyzésben látni fogjuk, hogy a jelenlegi pénzügyi rendszerben a tranzakcióspénz mennyisége bizonytalan; szintén elemezni fogjuk, hogy az egyenletbe nem helyezhető be egy az egyben sem a GDP, sem pedig a hivatalos inflációs adat, ezért az egyenlet felhasználhatósága korlátokba ütközik, ez azonban nem változtatja meg az összefüggés lényegét.

PÉNZRIPORT | Blog

A Pénzriport alternatív pénzügyi honlap. A Pénzriport küldetése: ismeretterjesztés a globális pénzügyi rendszer valódi helyzetéről és természetéről, valamint kilépési stratégiák és alternatívák javasolása.

TOP