PÉNZRIPORT | Blog

A Pénzriport alternatív pénzügyi honlap. A Pénzriport küldetése: ismeretterjesztés a globális pénzügyi rendszer valódi helyzetéről és természetéről, valamint kilépési stratégiák és alternatívák javasolása.

2019.11.28.
A bankok által kibocsátott pénzek jelenleg népszerűbbek, mint a jegybankpénzek. A banki pénzek népszerűségének az az oka, hogy a jelenlegi pénzügyi rendszerben a szabályok a bankok számára kedveznek. A kedvezmények megvonásával azonban jelentősen csökkenne a banki pénz népszerűsége, vélhetően a jegy
2019.11.18.
A monetáris finanszírozás tilalma téves érvelésen alapul, valójában az állam költekezési döntése független attól, hogy ki teremti a pénzt. A pénzteremtés visszavételével az állam megspórolná a kamatkiadásokat, így csökkenne a költségvetési hiány és az infláció. Egy korábbi cikkben megállapítottuk,
2019.11.17.
A jelenlegi pénzügyi rendszerben a bankok és a jegybank különböző módon teremtenek pénzt, és szintén pénz keletkezik az államadósság növekedésekor. De kié a pénzteremtés haszna az egyes pénzteremtési módok esetén: a hazai bankrendszer tulajdonosaié, vezetőié és ezek érdekköreié, a devizatartalékot k
2019.11.16.
A bankok és a jegybank különböző módon és okból teremthetnek pénzt: például hitelezéskor, államkötvény vásárlásakor, devizatartalék-képzéskor, reáleszközök – ingatlan, részvény – vásárlásakor, kamatfizetéskor, saját tőkéjük növekedésekor, sőt a bankok teremthetnek pénzt egymásnak, vagy akár saját ma
2019.08.19.
A 2008-as válságot követően egyre világosabbá vált, hogy a hagyományos jegybanki keretrendszer értelmetlen, mivel az nem veszi figyelembe a pénzteremtési/hitelezési folyamatokat. A jegybankok a válságot követően kiegészítették eszköztárukat a hitelezési/pénzteremtési szabályozások bevezetésével, szi
2019.08.17.
Az elmúlt hónapokban többször olvashattuk, hogy bejelzett a válság előrejelző, az amerikai hozamgörbe fordított meredekségűvé vált, a recesszió valószínűsége megnövekedett. Ezzel párhuzamosan egyes közgazdászok, jegybankárok viszont amellett érveltek, hogy a mutató – bár a múltban jól működött – a jelenben mégsem feltétlenül alkalmazható. Mégis mit jelent a hozamgörbe meredekségének fordítottá válása, és mire következtethetünk ebből, számíthatunk-e recesszióra a közeljövőben?
2018.09.01.
A jegybankárok nem veszik figyelembe a pénzmennyiséget, ezért közvetlenebb ok-okozati kapcsolatot igyekeznek felfedezni az alapkamat változása és az infláció között. A pénzmennyiség fontosságának elismerése nemcsak a már ismert hatáscsatornák alaposabb megértésében segít, hanem lehetőséget ad új, a hagyományos csatornákkal ellentétes hatást kiváltó hatásmechanizmusok azonosítására is, és jobb monetáris politikai döntésekhez is vezethet.

PÉNZRIPORT | Blog

A Pénzriport alternatív pénzügyi honlap. A Pénzriport küldetése: ismeretterjesztés a globális pénzügyi rendszer valódi helyzetéről és természetéről, valamint kilépési stratégiák és alternatívák javasolása.

TOP