PÉNZRIPORT | Blog

A Pénzriport alternatív pénzügyi honlap. A Pénzriport küldetése: ismeretterjesztés a globális pénzügyi rendszer valódi helyzetéről és természetéről, valamint kilépési stratégiák és alternatívák javasolása.

Miért népszerűbb a bankok által kibocsátott pénz a jegybankinál ?

2019.11.28. | 2364

A bankok által kibocsátott pénzek jelenleg népszerűbbek, mint a jegybankpénzek. A banki pénzek népszerűségének az az oka, hogy a jelenlegi pénzügyi rendszerben a szabályok a bankok számára kedveznek. A kedvezmények megvonásával azonban jelentősen csökkenne a banki pénz népszerűsége, vélhetően a jegybankpénz válna a legkedveltebb pénzeszközzé.

A magánemberek és a vállalatok kétféle módon tarthatnak pénzt: készpénzben vagy bankszámlán. A készpénzt a jegybank bocsátja ki; a jegybankpénz az ország hivatalos fizetőeszköze. A banki számlapénz csak egy jegybankpénzre vonatkozó követelés. A jegybankpénznek ezért magasabb rendűnek kellene lennie, mint a banki számlapénznek. Mégis inkább a banki pénzeket használjuk. Miért?

A banki pénz előnyei és kedvező tulajdonságai:

1. Digitálisan, online elérhető: tárolása, mozgatása egyszerűbb.

2. Kamatozhat: pozitív kamatkörnyezet esetén a banki számlapénz kamatozhat, míg a készpénz nem.

3. Biztonságos: biztonságosabb tárolni, mint a készpénzt otthon, ráadásul az állam a gyakorlatban egy bizonyos összeghatárig jótállást vállal a banki számlapénzre.

Érdemes azonban látni, hogy ezek a felsorolt kedvező tulajdonságok nem a banki mivoltból fakadnak, hanem a bankok számára kedvező szabályozásokból:

1. A banki pénz kedvezőbb formai tulajdonsága (digitálisan elérhető) abból fakad, hogy a jegybank bekorlátozta magát a készpénzre, nem vezet számlát lakossági, vállalati ügyfeleknek, csak a bankoknak és az államnak. Ezért, aki modern formában szeretne pénzt tartani, az kénytelen a banki pénzt választani.

2. A banki pénz kedvezőbb kamatozása szintén nem a banki mivoltból ered, hanem a kedvező szabályozásból. A bankrendszer – pozitív kamatkörnyezetben – azért is tud kockázatmentesen kamatot biztosítani a betétesek számára, mert a jegybank a bankrendszer számára kamatot fizet a nála elhelyezett betéteire. Ezzel szemben a jegybank a lakosság és a vállalatok számára elérhető jegybankpénzre, azaz a készpénzre nem fizet kamatot.

3. A banki pénz biztonságossága szintén a szabályozásokhoz kapcsolódik. Egyrészt a jegybankpénz csak fizikai formában, készpénzként érhető el a lakosság és a vállalatok számára, ennek tárolása pedig kockázatosabb, mint a banki online tárolás. Másrészt az állam és a jegybank különböző eszközökkel támogatja a bankbetétek biztonságát: az állam gyakorlatilag garanciát nyújt a bankbetétekre egy bizonyos összeghatárig; a jegybank pedig – igény esetén – kölcsönt nyújt a bankoknak. A biztonsági intézkedések oka részben az, hogy mivel a pénzek egyre nagyobb része banki számlapénz formájában tárolódik, az állam nem akarja kockáztatni a gazdaság vérkeringéséhez szükséges pénzek biztonságát.

A szabályozások tehát különböző módon támogatják a banki pénzeket. A bankok legnagyobb ütőkártyája, a digitális alternatíva, az ún. digitális jegybankpénz hiánya. Amint a jegybankpénz formailag versenyképes lenne a banki pénzzel, úgy a banki pénz másik két bemutatott előnye – kamatozhat és biztonságos – is könnyen elillanna.

A jegybank – az egyenlő bánásmód elve alapján – ugyanazt a kamatot biztosíthatná a lakosságnak és a vállalatoknak, mint a bankoknak. Így a bankok csak akkor tudnának nagyobb kamatot fizetni a betéteseknek, ha a betétekkel szemben magasabban kamatozó hitelek állnak.

A digitális jegybankpénz lehetőséget adna a lakosság és a vállalatok számára a jegybankpénz biztonságos, digitális módon történő tárolására. Ráadásul, amint a lakosság és a vállalatok hozzáférhetnének a digitális alternatívához, úgy okafogyottá válna a banki számlapénz megkülönböztetett védelme; így a bankrendszernek juttatott ajándékbiztosítások – úm. kedvező jegybanki kölcsönök vagy betétbiztosítás – megszűnhetnének.

A kedvezmények – kedvezőbb kamatozás, ajándékbiztosítás – megvonásával vélhetően jelentősen csökkenne a banki pénz népszerűsége, így a jegybankpénz válna a legkedveltebb pénzeszközzé.
PÉNZRIPORT | Blog

A Pénzriport alternatív pénzügyi honlap. A Pénzriport küldetése: ismeretterjesztés a globális pénzügyi rendszer valódi helyzetéről és természetéről, valamint kilépési stratégiák és alternatívák javasolása.

TOP