PÉNZRIPORT | Blog

A Pénzriport alternatív pénzügyi honlap. A Pénzriport küldetése: ismeretterjesztés a globális pénzügyi rendszer valódi helyzetéről és természetéről, valamint kilépési stratégiák és alternatívák javasolása.

Nincsenek pénzügyi korlátok, bármennyi új beruházás finanszírozható

2018.04.17. | 1956

A jelenlegi pénzügyi rendszer tulajdonságainak felfedezését annak előnyének bemutatásával kezdjük. Arra szeretnénk rámutatni, hogy a bankok pénzteremtő képességüket felhasználhatják arra, hogy akár végtelen mennyiségű, a társadalom számára hasznos beruházást finanszírozzanak.

Az előző blogbejegyzésben bemutattuk, hogy a hitelezés, így a beruházások „finanszírozása” a bankok részéről nem más, mint adóslevelek befogadása eszközoldalra, illetve ezzel párhuzamosan banki számlapénz teremtése forrásoldalon; azaz számok exceltáblába írása. Mivel semmilyen technikai korlátja nincs számok exceltáblába írásának, a bankok akár végtelen számú és értékű beruházást képesek finanszírozni (a szabályozói, makroprudenciális korlátokat egy külön blog bejegyzésben elemezzük majd).

Feltéve, hogy a beruházás a jövőben megtérül, és az ahhoz szükséges reáljavak – például munkaerő, technológia, nyersanyagok – rendelkezésre állnak, úgy a beruházás megvalósítható mindenféle előzetes megtakarítás (például külföldi pénzügyi „tőke”) nélkül.

Tegyük fel, hogy egy beruházás 100 milliárd forintba kerül és várhatóan évi 10 milliárd forint hasznot termel. Egy bank – miután meggyőződött arról, hogy a beruházás jó eséllyel megtérül és a hitelszerződés aláírásra került – teremthet a semmiből 100 milliárd forintot a beruházás finanszírozására. A bank eszközoldalára kerül a hitelszerződés (a beruházó tartozik a banknak 100 milliárd forinttal), forrásoldalon pedig a bank a beruházó számlájára beír 100 milliárd forintot.

A vállalkozó a beruházást megvalósítja, a felvett összeget átutalja a kivitelezők számláira, így a számlapénz bekerül a gazdaságba. A jövőben a beruházás évi 10 milliárd forint nyereséget termel, azaz a gazdaságból évente ennyi pénz visszaáramlik a beruházóhoz. A gazdasági szereplők, akik megvásárolják a beruházás által előállított termékeket, szolgáltatásokat, azok ellenértékét saját számlájukról a beruházó számlájára utalják át. A befolyt összegből a beruházó folyamatosan tud törleszteni a bank számára. Végül, tíz év után a teljes felvett összeg visszakerül a bankhoz, és megsemmisül; tehát épp a fordítottja történik a pénzzel, mint annak megteremtésekor.

Az ügylettel mindenki jól jár. A beruházó jól jár, mivel a hitel kifizetése után a vállalkozás nyereségesen üzemeltethető tovább. A bank is jól jár, mert visszakapja a pénzét, amennyiben a projekt beváltja a hozzá fűzött reményeket.  (A példában nem vettük figyelembe a kamatokat, a valóságban a kamatok a bank bevétele). A társadalom szintén jól jár: egy kínálatbővítő beruházás valósulhat meg, amelyet a gazdasági szereplők igénybe vehetnek. Egy beruházás nyereségessége azt is jelenti, hogy a beruházó kevesebb erőforrásból többet állít elő, növelve ezzel a társadalom számára rendelkezésre álló erőforrásokat.

Az ügyletnek nincs – legfeljebb átmenetileg – inflációs hatása. Bár a beruházás kezdetekor nőtt a pénzmennyiség, maga a beruházás, illetve annak nyereségtermelő képessége fedezetet teremt erre a többlet pénzmennyiségre (a beruházás képes visszaszívni – így megsemmisíteni – a korábban megnövekedett pénzmennyiséget). Valójában a beruházás összességében deflációs hatású, hiszen amellett, hogy a teremtett pénz végül megsemmisül, a beruházás többlet kínálatot hoz létre.

Mint látjuk, egy új beruházás megvalósításához nincs szükség semmilyen előzetes megtakarításra. A bank a semmiből teremt pénzt azzal a feltételezéssel, hogy a beruházás ténylegesen megvalósul, és legalább annyi érték teremtődik általa a jövőben, mint a jelenben teremtett pénz összege. A bank tehát megelőlegezi a bizalmat a beruházónak, a jövőbeni értéket a jelenbe hozva. A pénzteremtő hitelezés lehetősége új dimenziókat nyithat a gazdaság fejlődésében; nem kell várni éveket, akár évtizedeket ahhoz, hogy elegendő megtakarítás álljon rendelkezésre a gazdaságban. A pénzteremtő hitelezéssel eltűnnek a pénzügyi korlátok, így bármilyen mennyiségű és mértékű új beruházás megvalósítható.

 

Az elkövetkező blogbejegyzésekben folytatjuk a jelenlegi pénzügyi rendszer tulajdonságainak feltérképezését, és foglalkozunk azzal is, hogy a jelen blogban leírt kedvező tulajdonságok egyúttal milyen visszásságokhoz vezetnek.

PÉNZRIPORT | Blog

A Pénzriport alternatív pénzügyi honlap. A Pénzriport küldetése: ismeretterjesztés a globális pénzügyi rendszer valódi helyzetéről és természetéről, valamint kilépési stratégiák és alternatívák javasolása.

TOP